Investice

Jak začít investovat?

Jak začít investovat?

investiční grafy
VÝHODA
První pozitivní věcí je Váš zájem o informace. Protože nemáte zkušenosti, informacemi to také začíná. Výhoda je v možnosti testovacího nastavení. Získáte tak důvěru v investiční nástroje a nadšení pro jejich další využívání.
ŘEŠENÍ
Klientům začátečníkům nejprve vysvětlím zákadní principy investování. Poté stanovíme investiční cíle (na co chcete zhodnocené úspory použít). Jakmile nabydeme dojmu, že problematice rozumíte, začneme tvořit řešení, jak, kam a kolik peněz zainvestovat za konkrétním clem. To vše bude součástí Vašeho komplexního finančního plánu.

Jsou mé investice správně nastavené?

Jsou mé investice správně nastavené?

vývoj investic
VÝHODA
Díky tomu že své investice bude v čase aktualizovat budete také snižovat jejich nákladovost (například v podobě nižších průběžných poplatků ). Daleko důležitější však je zajistit, aby vaše investice flexibilně reagovala na vývoj finančního trhu. Minimalizujete tak ztráty a maximalizujete výnos.
ŘEŠENÍ
Na osobní schůzce se spolu podíváme jak vaše aktualní nastavení investici koresponduje s vašimi cíli. Následně zkontrolujeme vhodnost nastavení vašeho portfolia. Bude-li to třeba, navrhnu vám možnosti úprav portfolia za cílem zefektivnění investic.

Investice pro pokročilé

Investice pro pokročilé

investiční poradenství
VÝHODA
Díky Vašim zkušenostem se nabízí možnost bezpečně využívat mnohem sofistikovanější nastavení Vašeho investičního portfolia. Klienti, kteří již pravidelně investují, disponují větším kapitálem a díky tomu mohou využívat některé z prémiových produktů, které trh nabízí. Hlavní výhodou je potom bonusové zhodnocení.
ŘEŠENÍ
Důležité je pomocí komplexní analýzy maximalizovat využití Vašich volných financí a na základě toho vytvořit plán na míru. Důraz se klade především na nákladovost a potenciál zhodnocení.Díky kombinaci současného finančního majetku, a možnosti propojení více produktů, se Vám otevírají dveře do světa prémiových investic.

Kontakt


Pobřežní 20
Praha 8, 186 00